Fotogalerie    |    O portálu Zlatá města    |    Inzerát zdarma    |    Jak inzerovat?    |    Kontakt


Fotogalerie

Kamenný kříž i portál kaple jsou jako nové, tři čtvrtě milionu zamířilo do oprav olomouckých památek

Kamenný kříž i portál kaple jsou jako nové, tři čtvrtě milionu zamířilo do oprav olomouckých památek

Město pokračuje v péči o památky, do oprav a údržby v roce 2020 investovalo více než tři čtvrtě milionu korun. Týká se to jak klasických oprav, tak i odstraňování stop po řádění sprejerů. „O jedinečné kulturní dědictví, které v Olomouci máme, se staráme systematicky. I v letošním roce se nám přes omezený počet finančních prostředků podařilo zajistit opravu mnoha památek. Myslíme na menší sakrální objekty místního významu i důležité památky v centru města, které potřebují pravidelnou péči,“ objasnil majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán. Restaurátorským zásahem letos prošel například kamenný kříž se sousoším ukřižovaného Krista a plačící Máří Magdalény, který je centrální dominantou hřbitova na Nové Ulici. Kříži vrátil původní krásu zkušený restaurátor René Seifried, náklady opravy byly 287 tisíc korun. Stejný autor se postaral i o restaurování a částečnou výměnu portálu kaple Nejsvětější Trojice v olomoucké části Nedvězí. Samotné práce přišly na 205 tisíc korun a předcházelo jim statické zajištění kaple za 72 tisíc korun. Veřejnosti letos zřejmě neunikla ani oprava v centru města na Horním náměstí, kde restaurátor Ladislav Werkmann pracoval na opravě bazénu Arionovy kašny. Náklady dosáhly částky 149 tisíc korun. „Kromě oprav drobných památek jsme likvidovali graffiti na hradbách v Bezručových sadech v prostoru Katovské branky a další nechali odstranit na vstupních dveřích do podzemí v ulici Pekární. V průběhu roku jsme průběžně řešili také opravy a havárie na dalších památkových objektech,“ popsal majetkoprávní náměstek Matouš Pelikán. Majetkoprávní odbor magistrátu se stará o celkem 145 památek a také soubor šesti barokních kašen. Při návrhu oprav vychází z názoru odborníků a podnětů komisí městských částí. Autor: Mgr. Radka Štědrá Zdroj : Město Olomouc

Prohlížet fotogalerii »

Kroměříž - Vánoční strom už stojí na Velkém náměstí

Kroměříž - Vánoční strom už stojí na Velkém náměstí

Na Velkém náměstí v Kroměříži už stojí vánoční strom. Nákladní automobil ho přivezl z ulice Chropyňská, kde stál na soukromém pozemku. Jedná se o smrk pichlavý, který je vysoký zhruba dvanáct metrů a který byl vysazen asi před pětatřiceti lety. Strom bude v dalších dnech nazdoben a rozsvítí se ve čtvrtek 26. listopadu. Zdroj : město Kroměříž Jeho slavnostní rozsvícení každoročně i s pomocí stánkařů s vonícím sortimentem a dárkovým zbožím zahajovalo předvánoční čas, avizovalo začínající advent. Právě okamžik, kdy se rozsvítí vánoční strom před radnicí a zároveň světelná výzdoba náměstí a přilehlých ulici, láká stovky, ba tisíce návštěvníků do centra města. „Letos bohužel tento tradiční scénář nepřichází v úvahu, program jsme museli zrušit. Je třeba dodržovat platná vládní nařízení a omezení týkající se shromažďování více osob, která byla přijata proti šíření nákazy koronavirem. Ale o rozsvícení vánočního stromu Kroměřížané tak úplně nepřijdou. Jen bude mít jinou podobu. Vše se včas dozvíte na facebooku města a na facebookové události Rozsvícení vánočního stromu 2020,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Ulice Kroměříže kromě stromu rozzáří vánoční osvětlení, které bude stejné jako v minulých třech letech, kdy kromě historického centra světelné prvky zdobily i ulice na průtahu městem. Další, nová výzdoba by měla být k vidění při vánočních trzích na Velkém náměstí, které jsou pod názvem Šťastné a veselé plánovány na 11. až 22. prosince. Také konání a podoba vánočních trhů se bude odvíjet od aktuálně platných opatřeních proti epidemii koronaviru.

Prohlížet fotogalerii »

Veřejná prostranství mají mít koncepci, město ji zpracovává a zapojuje občany

Veřejná prostranství mají mít koncepci, město ji zpracovává a zapojuje občany

Rádi se v Olomouci procházíte nebo posedíte v parku? Známé ulice, někdy rušná, jindy tichá náměstí, v každém ročním období se měnící parky. Veřejné prostory jsou pomyslným obývacím pokojem města a je důležité, jak se v nich člověk cítí. Město na to chce znát recept. Zadalo zpracování koncepce veřejných prostranství, která bude sloužit potřebám odborníků, veřejné správě, developerům i občanům. „Veřejná prostranství jsou tím, co ve městě prvotně vnímáme, a co má bezprostřední dopad na naši spokojenost. Jsme-li ve městě spokojeni, nestěhujeme se pryč, naopak zde žijeme a spoluutváříme jej. Atraktivní město, pohodlné pro život, je lákavé i pro mladé lidi a absolventy škol, kteří po studiu neodchází, ale naopak zde zůstanou nebo se vrací. Je-li vstřícné pro všechny sociální a věkové skupiny obyvatel, vytváří rozmanité prostředí, které obohacuje všechny,“ říká primátor Olomouce Mirek Žbánek. Město proto nyní zpracovává koncepci veřejných prostranství a zapojuje do ní odborníky i občany. „Cílem koncepce je mít podklad pro vypracování konkrétních projektových dokumentací, pro iniciování investic do veřejných prostranství, pro rozhodování v území, pro koordinaci investičních záměrů ovlivňujících veřejná prostranství, stejně jako například pro kvalitní údržbu,“ vysvětluje Jana Křenková z útvaru hlavního architekta magistrátu. Budoucí koncepce poslouží jako návod nejen městské samosprávě, ale také státní správě, široké i odborné veřejnosti a developerům. „Bude strategickým podkladem k tomu, jak veřejný prostor města postupnými kroky zkvalitňovat,“ zdůrazňuje za útvar hlavního architekta Jana Křenková. Zpracovatelem Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci je MCA atelier, tým v čele s architekty Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem. „Díky zpracovávané koncepci teď otevíráme prostor pro názory Olomoučanů na současný stav veřejných prostranství. Jejich podněty nám pomohou při formování vize, klíčových témat, hlavních cílů a požadavků na kvalitu olomouckých veřejných prostranství,“ je přesvědčen primátor Žbánek a nabízí dva konkrétní způsoby, jak mohou občané sdělit, co je z hlediska veřejných prostranství v Olomouci zajímá, těší, trápí, co od nich očekávají nebo jaké mají zkušenosti. První možností je vyplnit krátký anketní formulář. Druhou možností je přímo do online mapy zanést, která konkrétní místa jsou hodnotná nebo naopak problémová, čím a proč. Sběr podnětů probíhá do 6. prosince. 2020. Online anketa Upozornění: pro vložení komentářů přímo do mapy je třeba disponovat účtem Google. Online mapa Upozornění: pro vložení komentářů přímo do mapy je třeba disponovat účtem Google. „Veřejná prostranství jsou nejen místy, která všichni užíváme, ale také je všichni svoji aktivní přítomností spoluvytváříme. Proto je pro nás na začátku velmi důležitá komunikace s lidmi, možnost naslouchat a pochopit jejich zkušenosti, přání, obavy a nápady. Budeme rádi, pokud se budou Olomoučané chtít na vytváření vize veřejných prostranství města podílet,“ uvádí za tým zpracovatele, MCA atelier, Pavla Melková. Koncepce veřejných prostranství navazuje na systém veřejných prostranství založený v Územním plánu Olomouc, v regulačních plánech a územních studiích a bude koordinována s ostatními dokumenty, které postihují specifické oblasti ve veřejných prostorech, např. již schválenou koncepci modrozelené infrastruktury a vznikající strategií zeleně. Autor: Mgr. Radka Štědrá Zdroj: město Olomouc

Prohlížet fotogalerii »

Nové stromy v Masarykově ulici? Výsadbu akátů zastavily síťové kabely v zemi, ke kterým se zatím nikdo nehlásí

Nové stromy v Masarykově ulici? Výsadbu akátů zastavily síťové kabely v zemi, ke kterým se zatím nikdo nehlásí

Třináct nových akátů mělo zkrášlit jeden z hlavních městských bulvárů v Olomouci. Na Masarykově třídě město zahájilo postupnou obnovu veřejné zeleně. Stromořadí mělo od letošního listopadu začít vyrůstat v zeleném pásu po levé straně Masarykovy ulice ve směru do centra. O návrat zeleně na jednu z nejdůležitějších tříd Olomouce město usiluje dlouhodobě a nechalo kvůli tomu pořídit studii obnovy zeleně, která počítá s několika variantami řešení. Návrat části stromořadí podél hlavní třídy mělo předznamenat postupnou obnovu zeleně. Prvních třináct akátů (Robinia pseudoaccacia ´Besoniana´) mělo vytvořit část linie nového stromořadí na Masarykově třídě mezi ulicemi Jeremenkova a Březinova. „Podle mapových podkladů to mělo být jedno z mála míst v ulici, kudy nevedou inženýrské sítě, kterými je jinak zelený pás podél ulice úplně protkaný. Po vyznačení infrastruktury od jednotlivých správců sítí, proto začali zahradníci hloubit jámy pro výsadbu, ale za pár hodin je zastavily kabely, které nejsou evidované v podkladech, a ke kterým se nikdo ze správců infrastruktury zatím nehlásí,“ popsal situaci na místě primátora Olomouce Mirek Žbánek. „Právě tahle první etapa, kterou jsme se chystali naplnit, měla být bezproblémová. Místo sázení stromů teď ale hledáme vlastníka, abychom vůbec mohli pokračovat,“ zhodnotil náměstek primátora pro městskou zeleň Otakar Bačák. Město má totiž pro návrat zeleně na hlavní olomoucký bulvár hotový plán. Studii koncepce obnovy zeleně, která kalkuluje s výsadbami ve dvou variantách. První z nich počítá s vysazením stromů do běžného terénu, druhá varianta pak s výsadbou zeleně v nádobách. „Teď ale potřebujeme vypátrat vlastníky nalezených sítí. Pokud by to byly odpojené nefunkční kabely, donutíme vlastníka, aby je na své vlastní náklady rychle odstranil. V takovém případě by výsadba mohla pokračovat. Pokud se to ale zavčas nepodaří, musíme sázení stromů odložit na jaro,“ vysvětlila další postup Jitka Štěpánková, vedoucí oddělení městské zeleně magistrátu. Situace na Masarykově třídě je podle vedení města názornou ukázkou toho, jak složitá může být obnova veřejné zeleně ve městě. „Tento případ jasně ukazuje problém, na který narážíme dlouhodobě. Sítě jsou často ukládány buď v rozporu s technickými normami, protože nejsou v příslušné hloubce, nebo nejsou v dokumentaci vůbec zaznačeny tak, jak to vlastníkům sítí zákon ukládá. Pro nás to ale znamená obrovské komplikace při výsadbě zeleně, ochrana vlastníků sítí je přitom ze zákona poměrně velká,“ zdůraznil primátor Žbánek. Je to boj techniků a zahradníků napříč republikou, potvrzují odborníci na veřejnou zeleň. Ti v Olomouci se proto aktuálně snaží se správci infrastruktury dohodnout na možnosti sázení zeleně i v ochranných pásmech sítí. „Umožnily by nám to moderní technologie, které se už běžně používají jinde ve světě. Jsou to speciální fólie a substráty, které dokážou usměrňovat růst kořenového systému stromů tak, aby neohrožoval sítě. Tohle je naše priorita. Chtěli bychom se na tomto řešení s vlastníky sítí do budoucna dohodnout, protože by nám to umožnilo sázet i v ochranném pásmu infrastruktury,“ objasnil náměstek primátora Bačák. Osud Masarykovy ulice v Olomouci je podle odborníků typickým příkladem pro většinu podobných bulvárů v zemi. Stromy zde dříve byly, ale kvůli nekoncepční instalaci sítí v minulosti některé uhynuly a ty, které odumřely stářím, už zahradníci nemohli nahradit novou výsadbou, kvůli ochranným pásmům sítí. Zdroj : město Olomouc

Prohlížet fotogalerii »

Kroměříž odhalí další kameny zmizelých, připomenou rodinu lékaře Löffa

Kroměříž odhalí další kameny zmizelých, připomenou rodinu lékaře Löffa

Kroměřížská radnice připravuje odhalení dalších šesti takzvaných kamenů zmizelých, které připomínají tragické osudy Židů za druhé světové války. Do chodníku vsazené dlažební kostky s mosazným povrchem uctí tentokráte památku lékaře Alfréda Löffa a jeho rodiny, která zahynula v nacistických koncentračních táborech. Löffovi bydleli ve Vodní ulici v domě číslo popisné 59, před který budou kameny ještě do konce listopadu instalovány. „Na naši historii bychom neměli zapomínat. Zvláště, když její součástí jsou pohnuté osudy lidí, kteří s našimi předky bydleli v Kroměříži a vinou nacistických vrahů se ze dne na den ze světa ztratili,“ poznamenal starosta Jaroslav Němec. Po instalaci dlažebních kostek připomínajících lékaře Alfréda Löffa, jeho otce Hermana, bratry Bedřicha a Ottu a jejich manželky Irenu a Ernu bude mít Kroměříž ve svých ulicích již 15 kamenů zmizelých. Radnice loni odhalila čtyři kameny zmizelých, které připomínají osudy lékaře Felixe Pressera a jeho rodiny. Bydleli v Kollárově ulici, kam byly kameny instalovány. Od roku 2017 jsou v Moravcově ulici čtyři kameny zmizelých, které připomínají Joachima Astela, posledního rabína ve městě, a jeho rodinu. Žili v prvním patře někdejší židovské radnice. První kámen zmizelých byl v Kroměříži instalován už v roce 2014. Ve Vodní ulici připomíná Emila Branda, bývalého majitele kavárny v rohové budově, na jejímž místě byla v roce 1930 postavena nová prodejna firmy Baťa. Brand poté žil ve vedlejším domě, před nímž je umístěn kámen s jeho jménem a údaji o narození a úmrtí. Židé žili v Kroměříži už od počátku 14. století. Na konci 19. století jich zde bylo na 800, v roce 1930 se ale k judaismu hlásily už jen necelé čtyři stovky obyvatel města. Židé obývali zejména dnešní Moravcovu a Tylovu ulici, jednalo se o uzavřené ghetto s asi 40 domy. Komunita byla zničena v roce 1942, kdy nacisté vyhodili do vzduchu i synagogu, jež stála na místě dnešního kulturního domu. Po druhé světové válce, kterou nepřežilo 268 židovských obyvatel Kroměříže, byla komunita obnovena, ale později pro nízký počet členů změněna na sbor věřících. I ten ale po roce 1980 zanikl. Tradici pokládání kamenů zmizelých před domy, ve kterých žily oběti holocaustu, založil v roce 1992 německý umělec Gunter Demnig. Jím navržené a do dlažby pokládané kameny jsou známy pod německým názvem Stolpersteine - obrazně řečeno kameny, o které se má zakopnout. Po Evropě jsou jich už desítky tisíc. Kameny mají ukázat, že oběti holocaustu nebyly jen bezejmenná masa, ale že jsou za nimi konkrétní lidé. V Kroměříži město na jejich instalaci spolupracuje se Státním okresním archivem. zdroj: město Kroměříž

Prohlížet fotogalerii »

Kroměříž - Odbor kultury zaniká, akce města bude pořádat jen Dům kultury v Kroměříži

Kroměříž - Odbor kultury zaniká, akce města bude pořádat jen Dům kultury v Kroměříži

Kroměřížská radnice od ledna příštího roku zruší odbor kultury a cestovního ruchu. „Fungování odboru bylo v současné době vyhodnoceno jako neefektivní, přičemž vzhledem k jeho velikosti a počtu zaměstnanců není potřeba, aby agendy jím vykonávané byly zastřešeny samostatnou organizační jednotkou. Zvláště, když živou kulturu má na starost příspěvková organizace města Dům kultury v Kroměříži,“ komentoval rozhodnutí radních starosta Jaroslav Němec. Organizační změna počítá s přesunem pracovníků stávajícího odboru kultury a cestovního ruchu pod odbor Útvar tajemníka. „Zrušeno bude místo vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu,“ doplnila tajemnice městského úřadu Veronika Škrabalová. Podle ní je důvodem změny i snaha o centralizaci činností vykonávaných v oblasti kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů, neboť tyto oblasti spolu úzce souvisejí. Podle Němce si vedení města od změny slibuje také úsporu nákladů. Podle místostarostky Daniely Hebnarové bude zrušením odboru kultury a cestovního ruchu odstraněna „dvojkolejnost“, která dosud v oblasti živé kultury ve městě panovala. „Akce pořádal odboru kultury a cestovního ruchu a zároveň také Dům kultury v Kroměříži. Jsem přesvědčena, že Dům kultury jako příspěvková organizace města by se měla starat o realizaci akcí a městský úřad by mu měl poskytovat metodickou podporu,“ dodala Hebnarová. Městský úřad Kroměříž by podle výše zmíněné organizační změny měl mít od 1. ledna 2021 čtrnáct odborů a útvar interního auditu a vnitřní kontroly. Zdroj město Kroměříž

Prohlížet fotogalerii »

Olomouc oslaví 17. listopad rozsvícením velké trikolory nad městem

Olomouc oslaví 17. listopad rozsvícením velké trikolory nad městem

Oslavu Dne boje za svobodu a demokracii a připomínku výročí 17. listopadu plánuje na úterý město Olomouc i další zdejší organizace. Dopoledne se odehraje vzpomínková akce na tradičním místě u Právnické fakulty Univerzity Palackého, v podvečer se pak nad městem a ve městě rozsvítí dvě velké světelné trikolory. Vzpomínková akce se odehraje u Památníku bojovníkům za svobodu a demokracii v ulici 17. listopadu v 11 hodin. Město zde zastoupí náměstkyně primátora Markéta Záleská a náměstek Matouš Pelikán. Akce se s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci koná v komorním provedení bez slavnostního doplňkového programu. Malá oslava spojená s kladením věnců se odehraje společně se zástupci olomoucké vojenské posádky, spolku legionářů, vojenských veteránů a sokolů. Na místě bude také Olomoucký žesťový kvintet. Velmi zajímavou a neobvyklou akci připravily na Svatém Kopečku společně hned čtyři subjekty: Matice Svatokopecká, Komise městské části Olomouc - Svatý Kopeček, oddělení kultury olomouckého magistrátu a svatokopecká farnost. V 17 hodin se průčelí poutní baziliky Navštívení Panny Marie rozzáří trojicí barev české národní trikolory. „Význam 17. listopadu 1989 si společně s obyvateli Olomouce chceme připomenout slavnostním nasvícením baziliky na Svatém Kopečku v barvách trikolóry,“ uvedl za farnost a ostatní premonstráty na Svatém Kopečku farář Adrián Zemek O. Praem. „Prostor před bazilikou patří nejen k nejatraktivnějším místům v Olomouci, ale má vztah i ke svobodě. Vždyť právě zde se v roce 1995 setkal s mladými lidmi papež Jan Pavel II., jehož podíl na pádu komunismu je neoddiskutovatelný,“ řekla Markéta Záleská, náměstkyně primátora, která je garantkou KMČ Olomouc – Svatý Kopeček. „Oceňuji, že se spojily organizace, kterým významně záleží na fungování a rozvoji poutního místa,“ uvedl Ladislav Šnevajs, předseda Matice Svatokopecké. „Atmosféra nového netradičního nasvětlení nám může pomoci uvědomit si význam výročí i génia loci místa, které po staletí neodmyslitelně patří k Olomouci.“ Pokud nebude v úterý extrémně mlhavé počasí, měla by trikolora na průčelí baziliky být vidět i z Olomouce. Rozsvícena bude pravděpodobně až do půlnoci. Další světelná trikolora bude už od 16 hodin zářit na průčelí olomoucké radnice. Před budovou bude vystavena i plastika na motivy havlovského srdce. K iniciativám spjatým se státním svátkem se připojí také Moravské divadlo Olomouc. Divadelní budova na Horním náměstí se v 17 hodin a 11 minut rozsvítí v barvách státní vlajky České republiky a ve stejnou dobu se před ní rozezní tóny státní hymny v podání žesťového kvinteta. Během večerního online Koncertu plného energie zazní jako připomínka listopadových událostí roku 1989 i píseň Modlitba pro Martu. Autor: Mgr. Michal Folta

Prohlížet fotogalerii »

Vítězem 24. ročníku ankety Šarmantní osobnost se stal Jiří Suchý

Vítězem 24. ročníku ankety Šarmantní osobnost se stal Jiří Suchý

V anketě Českého rozhlasu Šarmantní osobnost 2019 zvítězil divadelník, hudebník, textař a spoluzakladatel Divadla Na zábradlí a Semaforu Jiří Suchý. V internetovém hlasování se na první příčce umístil akrobatický pilot Martin Šonka. Smyslem ankety Šarmantní osobnost, která vznikla v královéhradeckém rozhlase v roce 1996, je hledat a oceňovat charismatické osobnosti. V letošním ročníku měli posluchači s ohledem na koronavirovou situaci možnost hlasovat a vybírat z desítky nejšarmantnějších osobností prostřednictvím e-mailů, SMS zpráv a internetu až do konce října letošního roku. Mezi deseti finalisty 24. ročníku ankety, které v prvním kole zvolili poluchači Českého rozhlasu, se objevila jména osobností jako Marta Kubišová, Jiří Suchý, Jiřina Bohdalová, Petr Kostka, Eva Hrušková, Karel Voříšek, Hana Zagorová, Tereza Kostková, Martin Šonka a Markéta Hrubešová. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku patří k prestižním rozhlasovým akcím už čtyřiadvacet let. Za dobu své existence se stali vítězi například herec Marek Eben, dramatik a scénárista Zdeněk Svěrák, zpěvák Karel Gott nebo profesor Pavel Pafko. autor: bbu

Prohlížet fotogalerii »

Lidé bez domova pomáhají, tentokrát s likvidací největší černé skládky ve městě

Lidé bez domova pomáhají, tentokrát s likvidací největší černé skládky ve městě

S úklidem v Olomouci znovu pomáhají lidé bez domova. Klienti Charity se tentokrát zapojili do likvidace nelegální skládky v lokalitě Černá cesta, kde leží více než 150 tun nahromaděného odpadu. Město, technické služby a nezisková církevní organizace tak pokračují v projektu, který řeší čistotu města a zároveň vrací lidem bez přístřeší příležitost pracovat. Skupina osmi klientů střediska Samaritán se pustila do likvidace vůbec největší nelegální skládky na území města. Více než stovka tun odpadů se nahromadila nedaleko ubytovny na Černé cestě. „Skládka vznikla na městském pozemku. Společně s technickými službami ji vyklízíme a využíváme zároveň další příležitosti k tomu, jak do úklidu zapojit i lidi bez domova. Jde o další část projektu, který jsem inicioval, a společně s Charitou jej otestovali v loňském roce. Veřejnosti nabízí jiný pohled na problémy lidí bez střechy nad hlavou a jim dává příležitost pracovat,“ objasnil primátor Mirek Žbánek. Do práce se klienti Charity zapojili jako dobrovolníci. „Smyslem je, aby získali zpět základní pracovní návyky. Nikoho do toho nenutíme, ale dáváme jim pracovní nabídkou šanci překonat bariéry a uplatnit se,“ vysvětlil koordinátor pracovních rehabilitací Charity Olomouc Dominik Vagai. Díky stejnému programu se lidé bez domova v létě zapojili do úklidu a čištění chodníků ve městě. „Snažíme se a je to fyzicky náročný. Děláme suť, byl tady nábytek, vyhozené sedačky a nebezpečný odpad. Všechno nakládáme ručně, musíme to dostat k přistaveným kontejnerům. Střídáme se po půl dnech,“ popsal práci Karel, klient Charity Olomouc, který měl skupinu lidí při práci na povel. Díky nasazení lidí bez domova a strojům technických služeb tak už třetí týden postupně mizí nahromaděné tuny stavební suti a dalších odpadů z města. „Aktuálně k začátku listopadu jsme tam vyklidili odpad v objemu sto padesát tun a v nákladech na likvidaci se blížíme se ke stotisícovým částkám,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák. Připomněl zároveň, že nelegální skládky nejsou jen doménou okrajových částí Olomouce. Za černou skládku se totiž považuje i nahromaděný odpad u nádob na tříděný odpad a také jeho odstranění stojí městský rozpočet nemalé peníze. „Likvidace běžné malé skládky přijde na čtyřicet tisíc korun a musíme na to mít každoročně vyčleněné stovky tisíc korun v rozpočtu. Kdyby takové skládky nevznikaly, mohli bychom peníze použít jinde,“ apeluje náměstek Bačák. Autor: Mgr. Radka Štědrá

Prohlížet fotogalerii »

Česká televize provede diváky vesmírem. V pořadu Hyde Park Civilizace, na webu ČT edu i ve Studiu 6

Česká televize provede diváky vesmírem. V pořadu Hyde Park Civilizace, na webu ČT edu i ve Studiu 6

Česká televize připravila pro své diváky speciální vesmírný program. Již ve čtvrtek 12.listopadu se vzdělávací portál ČT edu promění v Kosmix maraton, během něhož robot Kit seznámí děti s fungováním vesmíru. V sobotu nabídne kosmické téma zpravodajská Čtyřiadvacítka v pořadu Hyde Park Civilizace a se speciálními vstupy se v průběhu celého týdne hlásí také Studio 6 a Studio ČT24. Ve čtvrtek 12. listopadu odstartuje na stránce ČT edu v rámci probíhajícího festivalu Czech Space Week věnovanému vesmírným technologiím a kosmickému vzdělávání odpolední maraton seriálu Kosmix určený dětem na prvním stupni základních škol. Robot Kit v šestadvaceti dílech odkryje tajuplný vesmír a malí diváci se zábavnou formou dozví, co je to galaxie, mléčná dráha, mlhovina, supernova nebo Kuiperův pás. Informace z jednotlivých epizod shrne a prohloubí v osmi krátkých příspěvcích Jan Spratek z Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Nabyté znalosti si děti budou moci rozšířit s využitím pracovních listů, které najdou ke stažení na webu webu ČT edu. O dva dny později, v sobotu 14. listopadu od 20:05 hodin, probere Daniel Stach v pořadu Hyde Park Civilizace s hlavním hostem Jiřím Svobodou z Astronomického ústavu Akademie věd velké kosmické projekty, do nichž jsou Češi zapojeni. „Odborníci z Česka se podílí na výrobě nosných raket, družic pro pozorování Země, družicové telekomunikaci a navigaci i na přípravě pozemní řídicí infrastruktury,“ říká moderátor pořadu Daniel Stach a dodává: „Naše republika spolupracuje na opravdu velkých vědeckých projektech, například na Solar Orbiteru, který mapuje ‚kosmické počasí‘ a aktivitu Slunce, připravuje se mise, jež bude zkoumat ledové měsíce Jupitera, a teleskop ATHENA, který bude sledovat vysokoenergetický vesmír a bude tak studovat velmi vzdálené objekty, odkud k nám záření letí mnoho miliard let. Tím nám umožní se podívat i daleko do minulosti.“ Letošní ročník festivalu Czech Space Week, jehož je Česká televize partnerem, probíhá od 8. do 14. listopadu 2020. Týden plný přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání představuje vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznamuje zájemce s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy. Celému speciálnímu kosmickému týdnu se v neděli 22. listopadu od půl desáté večer bude věnovat také pořad Věda 24.

Prohlížet fotogalerii »

 1 2 3 ...další  »


Počasí
Olomouc

In-počasí


Zlatá města © 2020 V 16 zlatých městech našeho portálu najdete celkem 961 inzerátů v 98 kategoriích.

Zlatá města ... to nejlepší z českých měst

www.zlatebrno.cz  |  www.zlateceskebudejovice.cz  |  www.zlatyceskykrumlov.cz  |  www.zlatedomazlice.cz  |  www.zlatefrantiskovylazne.cz  |  www.zlatyhradeckralove.cz  |  www.zlatycheb.cz  |  www.zlatekarlovyvary.cz  |  www.zlatyliberec.cz  |  www.zlatemarianskelazne.cz  |  www.zlataolomouc.cz  |  www.zlataostrava.cz  |  www.zlatepardubice.cz  |  www.zlataplzen.cz  |  www.zlatajepraha.cz  |  www.zlateznojmo.cz

Květiny, kytice, dárkové poukazyDoručování květin a dárků

webdesign Vendys graphics